quạt ly tâm công nghiệp

Hiển thị 97–108 của 123 kết quả

 • Quạt Ly Tâm Thấp Áp 5.5HP

  Mã hàng: SSB-LTTA5.5HP Điện áp: 380v – 50Hz Lưu lượng gió: 6500 m3/h Cột áp: 900 Pa Công suất: 5.5HP Công nghệ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng Nhà cung cấp SSB ELECTRIC VIỆT NAM LIÊN HỆ 0987 905 676 ĐỂ CÓ GIÁ TỐT HƠN
 • Quạt Ly Tâm Thấp Áp 7.5HP

  Mã hàng: SSB-LTTA7.5HP Điện áp: 380v – 50Hz Lưu lượng gió: 9000 m3/h Cột áp: 1200 Pa Công suất: 7.5HP Công nghệ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng Nhà cung cấp SSB ELECTRIC VIỆT NAM LIÊN HỆ 0987 905 676 ĐỂ CÓ GIÁ TỐT HƠN
 • Quạt Ly Tâm Thấp Áp 10HP

  Mã hàng: SSB-LTTA10HP Điện áp: 380v – 50Hz Lưu lượng gió: 12000 m3/h Cột áp: 1400 Pa Công suất: 10HP Công nghệ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng Nhà cung cấp SSB ELECTRIC VIỆT NAM LIÊN HỆ 0987 905 676 ĐỂ CÓ GIÁ TỐT HƠN
 • Quạt Ly Tâm Thấp Áp 15HP

  Mã hàng: SSB-LTTA15HP Điện áp: 380v – 50Hz Lưu lượng gió: 15000 m3/h Cột áp: 1800 Pa Công suất: 15HP Công nghệ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng Nhà cung cấp SSB ELECTRIC VIỆT NAM LIÊN HỆ 0987 905 676 ĐỂ CÓ GIÁ TỐT HƠN
 • Quạt Ly Tâm Thấp Áp 20HP

  Mã hàng: SSB-LTTA20HP Điện áp: 380v – 50Hz Lưu lượng gió: 20.000 m3/h Cột áp: 2200 Pa Công suất: 20HP Công nghệ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng Nhà cung cấp SSB ELECTRIC VIỆT NAM LIÊN HỆ 0987 905 676 ĐỂ CÓ GIÁ TỐT HƠN
 • Quạt Ly Tâm Thấp Áp 25HP

  Mã hàng: SSB-LTTA25HP Điện áp: 380v – 50Hz Lưu lượng gió: 25.000 m3/h Cột áp: 2600 Pa Công suất: 25HP Công nghệ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng Nhà cung cấp SSB ELECTRIC VIỆT NAM LIÊN HỆ 0987 905 676 ĐỂ CÓ GIÁ TỐT HƠN
 • Quạt Ly Tâm Thấp Áp 30HP

  Mã hàng: SSB-LTTA30HP Điện áp: 380v – 50Hz Lưu lượng gió: 30.000 m3/h Cột áp: 3000 Pa Công suất: 30HP Công nghệ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng Nhà cung cấp SSB ELECTRIC VIỆT NAM LIÊN HỆ 0987 905 676 ĐỂ CÓ GIÁ TỐT HƠN
 • Quạt Ly Tâm Thấp Áp Inox 3HP

  Mã hàng: SSB-LTTA03IN Điện áp: 380v – 50Hz Lưu lượng gió: 5000 m3/h Cột áp: 700 Pa Công suất: 3HP Công nghệ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng Nhà cung cấp SSB ELECTRIC VIỆT NAM LIÊN HỆ 0987 905 676 ĐỂ CÓ GIÁ TỐT HƠN
 • Quạt Ly Tâm Thấp Áp Inox 2HP

  Mã hàng: SSB-LTTA02IN Điện áp: 380v – 50Hz Lưu lượng gió: 3200 m3/h Cột áp: 500 Pa Công suất: 2HP Công nghệ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng Nhà cung cấp SSB ELECTRIC VIỆT NAM LIÊN HỆ 0987 905 676 ĐỂ CÓ GIÁ TỐT HƠN
 • Quạt Ly Tâm Thấp Áp Inox 5.5HP

  Mã hàng: SSB-LTTA5.5IN Điện áp: 380v – 50Hz Lưu lượng gió: 6500 m3/h Cột áp: 900 Pa Công suất: 5.5HP Công nghệ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng Nhà cung cấp SSB ELECTRIC VIỆT NAM LIÊN HỆ 0987 905 676 ĐỂ CÓ GIÁ TỐT HƠN
 • Quạt Ly Tâm Thấp Áp Inox 7.5HP

  Mã hàng: SSB-LTTA7.5IN Điện áp: 380v – 50Hz Lưu lượng gió: 9000 m3/h Cột áp: 1200 Pa Công suất: 7.5HP Công nghệ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng Nhà cung cấp SSB ELECTRIC VIỆT NAM LIÊN HỆ 0987 905 676 ĐỂ CÓ GIÁ TỐT HƠN
 • Quạt Ly Tâm Thấp Áp Inox 10HP

  Mã hàng: SSB-LTTA10IN Điện áp: 380v – 50Hz Lưu lượng gió: 12000 m3/h Cột áp: 1400 Pa Công suất: 10HP Công nghệ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng Nhà cung cấp SSB ELECTRIC VIỆT NAM LIÊN HỆ 0987 905 676 ĐỂ CÓ GIÁ TỐT HƠN